Voor Openbare besturen en andere organisaties

Online inspiratiesessie : Klimaatrobuust bouwen

08.06.2021

Op dinsdag 8 juni organiseert Acasus (POM West-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen) een online inspiratiesessie over Klimaatrobuust Bouwen.

De klimaatdoelstellingen komen steeds dichterbij. We merken daarnaast steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering via natte winters en hete droge zomers. Het uitbouwen van klimaatrobuuste steden is dan ook een cruciale opdracht voor lokale besturen en bouwprofessionals. Expert Erik Rombaut is alom gekend in het milieu van Klimaatrobuust bouwen, hij maakt ons wegwijs binnen de belangrijkste principes. We focussen daarnaast ook op een toonvoorbeeld binnen West-Vlaanderen, De Vloei in Ieper.

Programma:

16u00 - Verwelkoming door Wannes Meersmans

16u05 - Introductie tot klimaatrobuust bouwen door Erik Rombaut

Ook in Vlaanderen worden steden en dorpen worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: meer droogte en hittestress, maar ook meer overstromingsrisico’s.

Het beter inzetten van ecosysteemdiensten kan helpen om deze gevolgen beter op te vangen op alle niveaus: gebouw, buurt en wijk, dorp, stad én buitengebied. Dat levert inzichten op over wat ecologische onderbouwde stedenbouw en ruimtelijke planning moet zijn: het ontwerpen met ‘de strategie van de twee netwerken’ (S2N-lobbenstadbenadering).

Erik Rombaut maakt ons wegwijs in de principes en geweldige mogelijkheden daarvan, aan de hand van talrijke inspirerende Europese voorbeelden

16u50 - Voorbeeldcase onder de loep: Woonwijk De Vloei in Ieper door Hein Lapauw

De Vloei is een woonuitbreidingsgebied vlakbij het stadscentrum van Ieper. Het project heeft hoge ambities op vlak van duurzaamheid en wilt de impact op het milieu zo laag mogelijk houden. De wijk beschikt over meer dan 30 % openbaar en toegankelijk groen. Voor het eerste in de streek wordt tuindelen ingevoerd. Het wordt een autoluw en energiezuinige wijk. Er is bovendien bijzondere aandacht voor klimaatadaptief of klimaatrobuust bouwen. Er wordt ingezet op maximaal gebruik van het hemelwater, het toepassen van waterbesparende technieken, het minimaliseren van verhardingen, het lokaal bergen van het overtollig hemelwater...

17u20 – einde

Sprekers

Erik Rombaut is master in de biologie en hoofddocent van de postgraduaatopleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ (VIBE/KULeuven). Hij werkte ook als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent. Erik doceerde over ecologie, milieukunde, ecologisch onderbouwde ruimtelijke planning en stedenbouw aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven. Als begenadigd spreker weet hij zijn publiek steevast te overtuigen van het belang van de inzet van ecosysteemdiensten bij het ontwerpen.

Hein Lapauw is duurzaamheidsambtenaar bij Stad Ieper en stond mee aan de wieg van De Vloei, een duurzame en klimaatrobuuste nieuwbouwwijk. 

 

Voor wie:

Voor bouwprofessionals (architecten, ontwerpers, aannemers, bouwpromotoren...), lokale overheden,...

 

Deze activiteit gaat online door. De Deelnemers krijgen enkele dagen voor de webinar een Teams-link.

Deze activiteit is een initiatief van het EFRO-project Acasus Academy en krijgt steun van de Europese Unie en de Provincie West-Vlaanderen.

 

Voor wie:

Voor bouwprofessionals (architecten, ontwerpers, aannemers, bouwpromotoren...), lokale overheden,...

 

Deze activiteit gaat online door. Na inschrijving volgt er een Teams-link.

 Ik schrijf me in!

Interessant? Deel dan deze pagina op