Voor Openbare besturen en andere organisaties

Start laatste jaar Sure2050

27.01.2022

Vanuit het SURE2050-team wensen we alle lokale besturen een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer toe in 2022!

Om hier toe bij te dragen, nodigen we je graag uit op ons online SURE2050 event op donderdag 27 januari 2022 van 9u30 tot 11u30.


Door nu al in te zetten op een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer (SUstainable Real Estate), zorg je er niet enkel voor dat de waarde van het eigen gemeentelijk patrimonium behouden blijft. Je krijgt als lokaal bestuur ook meer inzichten in de investeringen die nodig zijn om de CO2-reductie- en energiebesparingsdoelstellingen voor gebouwen en technische infrastructuur in het Lokaal Energie- en Klimaatpact te bereiken. 

Door deze inzichten kan je maximaal anticiperen op financiële ondersteuning die vanuit Europa of Vlaanderen beschikbaar wordt gesteld via verschillende calls. Ook kan je beter onderbouwde beslissingen nemen en blijven je budgetten onder controle.

Een tekort aan resources of expertise? Laat dat geen struikelblok zijn om nu al het kader te creëren waarbinnen duurzaam vastgoedbeleid en -beheer verder kan worden opgezet binnen jouw gemeente. Op donderdag 27 januari tonen we jou hoe je verdere stappen kan zetten in het verduurzamen van je patrimonium.

Concreet:

  • Kom je de principes van strategisch vastgoedbeleid te weten.
  • Kondigen we een award aan.
  • Krijg je praktijkvoorbeelden uit de privé en overheid: hoe is een duurzaam vastgoedbeleid tegelijk goed financieel beleid en goed bestuur?

Meer details over sprekers volgen.

Wanneer? Donderdag 27 januari, 9u30 tot 11u30
Waar? Online, Teams-deelnamelink

 

Schrijf je hier in

Interessant? Deel dan deze pagina op