Voor Openbare besturen en andere organisaties

Acasus Inspireert : Duurzame stadsontwikkeling - De Vloei Ieper

17.11.2022

We worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vergrijzing en gezinsverdunning,... Gelukkig groeit hierdoor ook het besef dat het tijd is om actie te ondernemen. We zien steeds meer hoopgevende initiatieven ontstaan die mee het pad effenen voor anderen, maar hoe pak je dit aan? Hoe overtuig je anderen binnen je organisatie van deze aanpak? Of misschien ben je wel gewonnen voor het idee, maar stel je je vragen bij de toepassing van die "nieuwe" thema's? 

Vibe VZW bundelde 57 voorbeeldprojecten in het boek 'Stedenbouw kan ook zo'. Het boek biedt concrete oplossingen aan voor onze steden en dorpen en illustreert die aan de hand van positieve projecten waarin de gezondheid en het welzijn van mens en natuur primeren. Wat ons betreft reden genoeg om hen uit te nodigen om dit boek aan jullie voor te stellen. Zoals steeds hebben we tijdens onze inspiratiesessie ook aandacht voor concrete voorbeelden uit eigen regio. Dit keer stellen we niet 1, maar 2 interessante projecten aan jullie voor.

Na afloop krijgt iedere deelnemer een exemplaar van het boek 'Stedenbouw kan ook zo' van ons cadeau. 

Programma

12u00     Netwerklunch 

13u00     Stedenbouw kan ook zo - Lezing door Eva Heuts van VIBE VZW        

VIBE is de gangmaker die regeneratief ontwerpen en bouwen in Vlaanderen op de kaart zet. Ze slaan de brug tussen de pioniers en de trendsetters en laten zo regeneratieve innovaties en nieuwigheden ingang vinden in de Vlaamse bouwwereld. Eva Heuts is architect-stedenbouwkundige en heeft zowel bij VIBE als in haar vorige functie als stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk planner bij studiebureau Stramien ruime ervaring met duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking en -verdichting, herstructurering van bestaande wijken, ontwerpend onderzoek… Als projectcoördinator voor het VLAIO-proeftuinproject RenoseeC heeft ze bovendien ervaring als onderzoeker met betrekking tot collectief renoveren in kansarme wijken. Eva is tevens auteur van het boek ‘Duurzame stedenbouw in woord en beeld’ (Die Keure, 2010) en het nieuwe voorbeeldenboek ‘Stedenbouw kan ook zo; toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning’ (Public Space, 2022).  

14u30     Praktijkvoorbeeld : Ontwerpend onderzoek woonontwikkeling

                Toelichting door Katrien Devreese, Ruimtelijk planner provincie West-Vlaanderen

Katrien Devreese is het aanspreekpunt voor regio westhoek binnen de dienst ruimtelijke planning van provincie West-Vlaanderen. Ze probeert jullie aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wegwijs te maken in de verschillende stappen van een ontwerpend onderzoek voor woonontwikkeling. De herziening van de afbakening van Ieper is een van de projecten die momenteel op tafel ligt.  

15u00     Bezoek 'De Vloei' - Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar stad Ieper.

Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar van stad Ieper, neemt jullie mee doorheen De Vloei. De vloei is een mooi voorbeeld van de totaalaanpak die nodig is bij een duurzame stadsontwikkeling. Een wijk zonder gasvoorzieningen of riolering voor overtollig regenwater. Wat dan wel en hoe ze dit aanpakten licht Hein jullie met veel passie en enthousiasme toe tijdens een bezoek aan dit stadsdeel.

16u00     Einde

 

Praktisch

Deelname aan deze inspiratiesessie is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. 

Inschrijvingen worden afgesloten op donderdag 10 november.  

De sessie wordt gegeven in buurthuis 'De Druppel', gelegen in woonwijk 'De Vloei' te Ieper. 

 

 

Ik schrijf me in!

Interessant? Deel dan deze pagina op