Voor Particulieren

Wat is er nieuw in 2022?

Naast heel wat goede voornemens start een nieuw jaar traditioneel met een reeks gewijzigde of nieuwe regels. 2022 vormt hierop geen uitzondering. Wij hebben voor jullie opgelijst wat de voornaamste veranderingen zijn op vlak van wonen en bouwen.

Kopen en verkopen

 • De registratiebelasting werd herzien. Voor je enige en eigen woning betaal je nu 3% ipv. 6% registratiebelasting. Ben je van plan om de woning ingrijpend energetisch te renoveren (uiteraard met advies van Acasus!) of het gaat om een sloop en heropbouw, dan betaal je slechts 1%! De meeneembaarheid van registratiebelasting wordt wel afgeschaft en de belasting voor een aankoop van grond of een tweede, derde,… woning stijgt van 10% naar 12%.
 • Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) van de woning is al even verplicht als je een woning wil verkopen of verhuren. Vanaf 2022 moet dit certificaat bij verkoop ten laatste in 2019 zijn opgemaakt. Voor verhuur mag een EPC wel nog steeds tot 10 jaar oud zijn. Nieuw sinds dit jaar is dat het ook voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen met meer dan 15 wooneenheden verplicht is om een EPC op te maken.

Bouwen en verbouwen

 • Het S-Peil geeft weer hoe performant de bouwschil van een woning is. Voor nieuwbouwwoningen werd deze vereiste sinds 01/01/2022 nog iets scherper gesteld en is een Speil van S28 het nieuwe wettelijk bepaalde minimum. Lukt het je toch niet om dit te behalen dan bestaat er een uitzondering waarbij dit S-Peil max. S31 mag bedragen, maar dan mag het E-peil (energiezuinigheid woning) niet hoger zijn dan E25.
 • Ook voor ingrijpende energetische renovaties werden de vereisten bijgesteld. Zo moet je bij de bepaling van het E-peil niet langer minstens E70, maar wel E60 behalen.
 • In de tweede helft van 2022 lanceert de Vlaamse overheid : Mijn VerbouwPremie. Dit nieuwe platform zal het premielandschap een stuk vereenvoudigen en zorgt ervoor dat er 1 aanspreekspunt komt voor alle premienoden. Exacte informatie over de inhoud verwachten we in de eerste helft van 2022.

 Andere nieuwigheden  

 • In 2021 werd een maatregel in het leven geroepen waarbij slechts 6% BTW verschuldigd is in geval van sloop en heropbouw. Momenteel wordt er bekeken of deze maatregel ook in 2022 van kracht kan blijven.  
 • 6% BTW attest: vanaf 2022 is het niet meer nodig om een afzonderlijk attest toe te voegen aan facturen, maar zal een vermelding op de factuur volstaan. Een maatregel die vooral voor bouwprofessionals voor een groot verschil zal zorgen bij de opvolging van hun dossiers. 
 • Verbod op stookolieketels : Ga je bouwen of ingrijpend energetisch renoveren en wil je je oude stookolieketel vervangen? Sinds dit jaar mag je deze niet meer vervangen door een nieuwe. Zelfs niet als er geen aardgas in de straat aanwezig is. Als je niet ingrijpend renoveert, dan mag je je ketel enkel nog vervangen als er geen aardgas in je straat ligt. Het herstellen van een bestaande ketel kan en mag wel nog steeds.
 • Hernieuwbare energie : De premie voor zonnepanelen bedraagt dit jaar, net als in 2021, max. 1500 €. Het was voorzien om deze te verlagen, maar door het verdwijnen van de terugdraaiende teller en de vertraagde installatie van digitale tellers, wordt dit nog een jaar uitgesteld. De premie voor thuisbatterijen werden wel herzien. Deze bedraagt nog max. 1725 € of 40% van je totaalfactuur.
 • Energieleveranciers mogen vanaf 1 januari zogenaamde slapende energiecontracten niet langer automatisch verlengen. Dit soort contracten zijn eigenlijk niet meer beschikbaar op de markt, maar worden toch stilzwijgend verlengd. Hierdoor betaalde de consument vaak een veel hogere prijs en is hij hier niet altijd van op de hoogte. 
 • Capaciteitstarief elektriciteit : Het werd een hele tijd terug al aangekondigd, maar deze zomer is het zover. De kost voor je elektriciteit wordt vanaf dan bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die door jou wordt afgenomen en het moment waarop je dat doet. Slimme technologieën zullen een belangrijke rol spelen bij het verlagen van je energiefactuur.

 

Heb je nog vragen of wil je graag weten welk van deze maatregelen een impact heeft op jouw project? Vraag dan vandaag nog je bouwadvies aan. Onze adviseurs zullen je met veel plezier wijzer maken in de wereld van het duurzaam wonen en bouwen.

Aangemaakt: 05.01.2022

Aangepast: 05.01.2022