Een nieuw Elan voor Acasus!

Momenteel wordt de site van Acasus uitgebreid en omgevormd naar een "inspirator" en ontmoetingsplaats tussen verschillende actoren in de bouwsector. Geïnspireerd door een groeiende trend richting duurzaam wonen en bouwen, zullen verschillende acties het vernieuwde centrum de nodige bekendheid geven. De opening van de volledige site wordt voorzien in het voorjaar van 2020.

Het project Acasus Academy geeft Acasus een nieuw elan.

Het hart van Acasus

Het “hart” is het centraal punt van het centrum en bevindt zich in een volledig nieuw stuk in het gebouw. In deze ruimte, onder het zichtbare houtskelet en het groendak, is allerlei kennis en informatie te vinden voor alle actoren in de bouwsector. Als inspirator wil Acasus de professionele sector meekrijgen in het verhaal van duurzaam (ver)bouwen en renoveren.

Deze ruimte wordt ook de plaats om te netwerken en ontmoeten. Het moet het kloppend hart vormen van activiteiten en evenementen die inspireren en demonstreren, gebruik makend van toepassingen en materialen van West-Vlaamse bedrijven die reeds sterk inzetten op duurzaam bouwen.

Het woonhuis

De werking vanuit het woonhuis mikt op particulieren. Hier kunnen zij terecht voor advies en informatie over duurzaam bouwen en renoveren. In een permanente tentoonstelling vinden bezoekers informatie over de principes binnen het thema. Naast particulieren zijn ook scholen welkom om te leren over de principes en de keuzes die bouwheren en ondernemers moeten maken.

De activiteitenkalender

Tijdens het project worden er activiteiten gepland zoals themadagen en masterclasses. Op 28 november 2019 wordt een eerste themadag georganiseerd in regio Kortrijk. De focus ligt hier op renovatie en nieuwbouw. De jaarlijkse themadagen dienen als inspiratie voor de bouwsector, maar gaat ook naar een bredere doelgroep waarbij ook lokale overheden bijvoorbeeld uitgenodigd worden.

De masterclasses worden in 2020 aangeboden in een reeks van 6 avonden. Hierbij worden er praktische tips gedeeld en ligt de focus eerder op het leren. Er zijn dan ook 6 verschillende thema’s die aan bod zullen komen. Inschrijven in de masterclasses kan voor de volledige reeks als voor afzonderlijke masterclasses. Neem een kijkje in onze agenda.

Op 24 september werd het project Acasus Academy gelanceerd naar een breed publiek.

 

Aangemaakt: 10.07.2019

Aangepast: 01.10.2019