Voor Openbare besturen en andere organisaties

Harelbeke pakt stedelijk patrimonium strategisch aan

Harelbeke is een van de lokale besturen die het traject SURE2050 volgde. Het resultaat is een vastgoedstrategie voor het pad naar 2050. De komende jaren wordt deze strategie in de praktijk omgezet.

 

SURE2050 staat voor ‘Sustainable Real Estate 2050’. Het project wordt getrokken door Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en Factor4. Met behulp van Europese Horizon2020 middelen kregen 100 Vlaamse gemeenten en centrale entiteiten gedurende 2,5 jaar tal van opleidingen, templates en begeleiding om naar een strategisch vastgoedplan toe te werken. Stad Harelbeke wierp zich op als voorbeeldgemeente voor provincie West-Vlaanderen en kreeg voor de opmaak van een vastgoedstrategie extra begeleiding door Factor4.

Tijs Naert, Schepen van patrimonium: “Vanaf de opstart van de één-op-één-begeleiding werd de meerwaarde van dit project voor ons heel duidelijk. Aan de hand van de uitgeschreven strategie verduurzamen we ons patrimonium gestaag en volgen we de vorderingen van zeer nabij op.”  

Wannes Meersmans, provinciaal aanspreekpunt SURE2050 West-Vlaanderen: “Vanuit SURE2050 bieden we graag onze kennis en expertise aan, uiteraard met respect voor de specifieke context van elke deelnemer. We zijn verheugd dat Stad Harelbeke als een van de eersten de eindmeet haalde. Onze neuzen staan allemaal in dezelfde richting: een klimaatneutraal patrimonium tegen 2050.”

 

Publieke gebouwen zijn een belangrijke ontmoetingsplek tussen het bestuur en de burgers waar duurzaam beleid tastbaar wordt. Het realiseren van duurzaam vastgoed heeft meer voordelen dan enkel het verlagen van de energie- en onderhoudsfactuur. De gebouwen kunnen steeds multifunctioneler worden ingezet, zich aanpassen aan wijzigende noden en een gezond binnenklimaat garanderen.

Frederique Christiaens, departementshoofd Facility: “Met dit strategische vastgoedplan zetten we een belangrijke stap. De komende maanden en jaren zetten we dit om in de praktijk. Om de uitdaging van een klimaatneutraal patrimonium aan te gaan moeten we immers verder kijken dan de huidige legislatuur. Er is nu een draagvlak gecreëerd om hier samen mee aan de slag te gaan.”  

Meer info:

Aangemaakt: 09.03.2022

Aangepast: 17.03.2022