Voor Onderwijs en kennisinstellingen

Ontdek de isoLEERkoffer

Via de IsoLEERkoffer willen we je kennis laten maken met verschillende duurzame isolatiematerialen en hun principes. Deze educatieve tool is een Nederlandse vertaling van La Mallette à L'isolation, een realisatie binnen het Interreg-project FAI-RE project. De tool werd vertaald in kader van het Interreg-project Grenzeloos Competent. 

De IsoLEERkoffer is een instrument om verschillende thermische isolatiematerialen te ontdekken en te vergelijken. Er zijn vandaag tal van materialen op de markt, maar bij het bepalen van het meest geschikte materiaal spelen tal van factoren mee. Dat zorgt ervoor dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste keuze te maken. Deze toolkit laat u toe de verschillende materialen te zien, aan te raken, te hanteren en te vergelijken,... en zo de meest geschikte oplossing vinden voor een bepaalde toepassing.

De koffer omvat volgende onderdelen:

 • 42 isolatiestalen;
 • 43 technische isolatiefiches;
 • een tool om de thermische isolatie-etiketten te ontcijferen;
 • extra stalen van dampschermen, windschermen, zelfklevende afdichtstrips voor luchtdichte verbindingen van het dampscherm,...;
 • 46 "uitdaging" kaarten met opdrachten, met een daarbij horende rangschikkingspeil;
 • Een gids die verschillende basisbegrippen uitlegt die in de koffer aan bod komen;
 • 3 exemplaren van de isolatiekit, een tool om de opbouw van een isolatie te visualiseren.

De uitdagingen zetten aan om na te denken over :

 • de uitdagingen van isolatie per oppervlakte (muur, vloer, plafond...) en de aandachtspunten die plaatsvinden voor het effectief isoleren;
 • waar we het dampscherm plaatsen; water-, wind,- en luchtdichtheid; hoe we rekening houden met specifieke aspecten van elk oppervlak (vb intertie, fasering, mechanische weerstand, regelmatige of onregelmatige weerstand, houten of betonnen ondersteuning, open of dampdichtheid, de gekozen isolatiemethode...
 • het soort isolatie dat geplaatst moet worden
 • de berekening van de dikte die nodig is voor een R-waarde van 5 m 2 K/W
 • de analyse van de technische fiche van een materiaal met begrippen zoals waterdampdiffusie-weerstandcoëfficiënt, mechanische weerstand, brandgedrag...

Ter ondersteuning van de lesgever of om zelfcorrectie mogelijk te maken is er ook een oplossingengids die waarnemingen bevat voor de werken van ieder oppervlak/wand (muur, vloer, zolder...) met geïllustreerde fiches die een aantal oplossingen voorstellen naargelang de samenstelling van de muur en het gebruikte type isolatie, alsook de voor- en nadelen en aandachtspunten van ieder voorgestelde oplossing.

Wenst u zelf een IsoLEERkoffer te ontlenen? Neem dan contact op met een van de ontleenpunten.

Er zal gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen met de nodige contactgegevens en opgegeven uitleentermijn.

Aangemaakt: 24.11.2021

Aangepast: 02.02.2022