Voor Openbare besturen en andere organisaties

Provincie West-Vlaanderen steunt lokale besturen die willen werken met een OEPC

Wat is een OEPC? 

Een OEPC is een Onderhouds- en Energie en Prestatiecontract. Hierbij is één Energy Service Company (ESCo) verantwoordelijk voor het behalen van een vooraf vastgelegde energiebesparing bij gebouwen. Deze geplande besparing wordt contractueel vastgelegd tussen de eigenaar van de gebouwen en de ESCo. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCo een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Omdat onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties ook onder het contract.

Het voorbereiden van een OEPC vraagt uiteraard het nodige studiewerk, zoals een energie-audit en conditiestaatmeting, het opmaken van een bestek, het vastleggen van een ambitie, … Meestal wordt hiervoor beroep gedaan op een gespecialiseerd studiebureau.  Maar hier zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden.

Voor welke steun kunnen lokale besturen terecht bij Provincie West-Vlaanderen? 

De Provincie West-Vlaanderen komt nu voor de lokale besturen voor de helft tussen in die kosten voor het voorbereidend studiewerk. Als de aanvrager beschikt over een vastgoedstrategie en/of het OECP contract een besparing van 40 % of meer beoogt, dan verhoogt het subsidiepercentage naar 75%.

 

Meer info?
Doenja Lefebure, T 050 40 31 73, E [email protected]en.be
Wannes Meersmans, T 0491 99 86 58, E [email protected]

Het subsidiereglement en aanvraagformulier kunt u HIER terugvinden. 

Aangemaakt: 01.12.2021

Aangepast: 01.12.2021