Voor Openbare besturen en andere organisaties

SURE2050 gaat zijn laatste jaar in

Het Europese project #SURE2050 gaat zijn laatste jaar in om lokale besturen en publieke organisaties te ondersteunen met het opstarten van een duurzaam vastgoedbeheer en de opmaak van een strategisch vastgoedplan.

Dankzij de Europese steun konden we binnen SURE2050 de afgelopen jaren al heel wat realiseren:

  • Bijna 100 deelnemers: lokale besturen en centrale overheidsentiteiten.
  • Een methodologie voor duurzaam vastgoedbeheer met de ‘best practices’ uit andere Europese landen, inclusief templates, webinars en coaching
  • 10 miljoen euro aan specifieke investeringsprojecten rond energie-efficiëntie op de planning
  • 50 webinars en events om deelnemers te informeren en ondersteunen
  • Leerplatform (BE REEL!) met 68 ondersteunende documenten en sjablonen en 357 gebruikers
  • Een nauwe samenwerking met VVSG, en meer bepaald Netwerk Klimaat, om de lokale besturen optimaal te ondersteunen.
  • Een nieuw geïntegreerd energiemanagementsysteem tegen eind 2022.
  • Concrete aanbevelingen rond duurzaam vastgoedbeheer in het Vlaams Energie en Klimaatbeleid en in het Lokaal Energie en Klimaat Pact voor de lokale besturen.
  • Een raamcontract (in de maak) voor externe ondersteuning bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan.

 

Wil je zelf ook met je patrimonium aan de slag? Sluit je dan nog aan als geassocieerde gemeente! Sluit aan bij SURE2050

Aangemaakt: 27.09.2021

Aangepast: 27.09.2021