Voor Particulieren

Klimaatbestendige tuinen : WADI

Nu het alsmaar droger wordt, zoeken we met z’n allen naar manieren om onze tuin niet te laten veranderen in een dorre vlakte. We willen een leefbare en levendige tuin, waar het aangenaam vertoeven is. Kortom we willen een klimaatbestendig paradijs, nu en in de toekomst. Maar hoe pak je dat aan?

Het voorzien van extra planten en bomen kan ervoor zorgen dat er meer schaduwplekken aanwezig zijn in de tuin, wat het een stuk aangenamer maakt om tijdens deze hittegolf buiten te vertoeven. Daarnaast is nadenken over ons watergebruik van groot belang, iets waar de installatie van een WADI een belangrijke rol in kan spelen.

Deze week zagen we tot onze grote vreugde een aantal artikels verschijnen over groene(re) gazons dankzij de aanwezigheid van een WADI.. een Wat? WADI is Arabisch voor rivierdal. In het Nederlands wordt het ook als afkorting gebruikt voor Water Afvoer door Drainage en Infiltratie. Een WADI is een soort infiltratiebekken waarbij het overtollige regenwater niet verdwijnt in de riolering, maar je het zoveel mogelijk laat infiltreren in de bodem. De installatie van dit bekken heeft dus niet enkel positieve gevolgen op de omgeving, maar voorkomt ook dat het rioleringssysteem overbelast raakt bij hevige regenval. De techniek wordt steeds meer toegepast en heeft deze zomer zeker al zijn nut bewezen. Betekent een WADI dat je natte voeten overhoudt aan een wandeling door de tuin? Helemaal niet, want een WADI staat bij voorkeur droog. Het is eerder een ondiepe put waarin je overtollig regenwater verzamelt om het dan te laten infiltreren in de bodem. Het water blijft dus niet langer staan dan nodig.

Wil je zelf aan de slag? Goed nieuws, want meer dan een schop heb je niet nodig!

Benieuwd welke andere ingrepen kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige tuin? Vraag dan vandaag nog bouwadvies aan! Ons advies gaat verder dan louter de woning, maar bekijkt onder andere ook hoe je hemelwater optimaal kunt recupereren, hergebruiken en infiltreren.

Meer weten?  

Blauw groen peil 

Artikel VRT

Artikel HLN  

Aangemaakt: 09.08.2022

Aangepast: 09.08.2022