Over Acasus

Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel particulieren als organisaties in West-Vlaanderen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

Wat willen we bereiken?

Acasus wil de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties.

Deze doelstelling willen we bereiken op drie manieren: door te inspireren, kennis te delen en te ondersteunen. Dit doen we door bedrijven en particulieren oplossingen te tonen in onze demoruimte en tentoonstelling, door masterclasses, themadagen en workshops te organiseren en door advies en infrastructuur aan te bieden aan (startende) bedrijven, particulieren en openbare organisaties.

Het vernieuwde centrum opent in 2020 zijn deuren.

Een nieuw initiatief in de Westhoek

De provincie West-Vlaanderen had al langer de ambitie een bezoekadres voor het provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te realiseren. De keuze hiervoor viel op het starterscentrum van de POM West-Vlaanderen, met naastgelegen woonhuis, in Veurne (Pannestraat 142). Het centrum groepeert de projectwerking inzake duurzaam bouwen en renoveren van de POM en huisvest de vzw BAS, die de rol van kennispartner binnen het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen opneemt. BAS is momenteel gehuisvestigd in Diksmuide (IJzerdijk 47).