Over Acasus

Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel particulieren als organisaties in West-Vlaanderen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

Wat willen we bereiken?

Acasus wil de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties.

Deze doelstelling willen we bereiken op drie manieren: door te inspireren, kennis te delen en te ondersteunen. Dit doen we door bedrijven en particulieren oplossingen te tonen in onze demoruimte en tentoonstelling, door masterclasses, themadagen en workshops te organiseren en door advies en infrastructuur aan te bieden aan (startende) bedrijven, particulieren en openbare organisaties.

Het vernieuwde centrum heropende op 19 oktober 2020 officieel zijn deuren.