Over Acasus

Wie zijn we?

Acasus is er als centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel de eindgebruiker en als de onderneming. Acasus zal onder andere ateliers en kantoorruimtes aan startende ondernemingen in de bouwsector aanbieden, opleidingen organiseren, dienen als netwerkpunt, advies inzake (duurzaam) (ver)bouwen verlenen aan particulieren en organisaties en dienen als toonpunt en demonstratieruimte voor vernieuwende duurzame technieken. Acasus is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

 

Een nieuwe initiatief in de Westhoek

De provincie West-Vlaanderen had al langer de ambitie een bezoekadres voor het provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te realiseren. De keuze hiervoor viel op het starterscentrum van de POM West-Vlaanderen, met naastgelegen woonhuis, in Veurne (Pannestraat 142). Het centrum groepeert de projectwerking inzake duurzaam bouwen en renoveren van de POM en huisvest de vzw BAS, die de rol van kennispartner binnen het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen opneemt.

 

Doelstellingen en pijlers

De belangrijkste doelstellingen van Acasus bestaat er uit om mee de bouwsector omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector en de economische ontwikkeling van de Westhoek versterken. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties. De acties die uit deze aanpak volgen zijn zowel gericht op ondernemingen als eindgebruiker, en worden gegroepeerd in vijf pijlers:

 • Starterspunt: aanbieden van ateliers en kantoorruimtes voor startende ondernemingen in de bouwsector, bij voorkeur actief in de sfeer van duurzaam bouwen en verbouwen.
    
 • Opleidingspunt: organiseren van opleidingen, infosessies en workshops, onder meer in vernieuwende duurzame bouwtechnieken. De coördinatie hiervan verloopt in samenwerking met de Academie voor de Toekomst.
   
 • Netwerkpunt: gepaste accommodatie voorzien met vergaderzalen en trefpunt (bistro) voor overleg en ontmoetingen van actoren gelinkt aan duurzaam bouwen.
   
 • Adviespunt: advies verstrekken via de audit industrieel duurzaam bouwen (B2B) en via de huisvesting van de vzw BAS die, in opdracht van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam wonen en bouwen, onafhankelijk en objectief bouwadvies geeft aan zowel particulieren, gemeenten als niet-winstgevende organisaties (B2C).
   
 • Toonpunt: dit is een plaats waarbij diverse duurzame technieken op vlak van isolatie, ventilatie, energiebesparing en luchtdichtheid in een bestaande woning worden toegepast. Bezoekers krijgen er tips over vernieuwende aangepaste woonvormen.

Om deze vijf pijlers optimaal te laten renderen, starten vanaf begin 2017 verbouwingen op de starterssite in Veurne. Hierbij wordt van de site één geheel gemaakt en wordt het toonpunt gerealiseerd. De provincie West-Vlaanderen organiseerden samen met de POM een ontwerpwedstrijd waaraan vijf geselecteerde bureaus deelnamen. Het winnende ontwerp kwam van het architecten- en studiebureau denc!-studio en werden op 5 februari 2015 voorgesteld aan het publiek tijdens ons openingsevent.