Over Acasus

Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam wonen, bouwen en renoveren. Zowel particulieren, professionelen, onderwijsinstellingen als openbare besturen uit West-Vlaanderen kunnen er terecht. Acasus is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

Ons doel?

Met Acasus willen we de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector. Daarnaast willen we duurzaam bouwen versneld implementeren. We hebben hierbij zowel aandacht voor de bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als voor het  rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. Acasus focust zich niet enkel op particulieren, maar ook op bedrijven, onderwijsinstellingen en publieke organisaties. 

Deze doelstelling willen we op 3 manieren bereiken: door te adviseren, inspireren en te ondersteunen.

We laten bedrijven en particulieren via onze tentoonstellingen kennismaken met de verschillende oplossingen en mogelijkheden. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis masterclasses, themadagen en workshops. Particulieren en publieke organisaties kunnen bij ons terecht voor onafhankelijk advies rond hun bouwproject. (Startende) bedrijven kunnen gebruik maken van onze infrastructuur voor zowel het organiseren van eigen evenementen als voor het huren van burelen. 

Wie zijn wij?

Acasus bestaat uit een als maar groeiend team. Wie we zijn en wat we doen ontdek je HIER